top of page

INDOORS & OUTDOORS

Uppdaterat: 1 okt. 2022

The magic of GREEN

Bring The Nature Indoors –


“Ute inne och inne ute” kan sammanfattas till “Bjuda in naturen”.

En beskrivning jag använt mig av under många år.


Den materiella världen är en del av oss människor och spelar en viktig roll hur

vi beskriver vår tillvaro.

Dock att inte förglömma – den materiella världen är skapad från naturen,

via dess tillgångar.

Nu kommer vi till en viktig detalj hur samverkar man med naturen?

Inom Ayurveda beskrivs denna samverkan som något naturligt, intutivt som finns inom oss om vi lyssnar. Medkänsla är en viktig komponent samt agera i samförstånd. Den vediska inredningsfilosofins Vastu Shastra anses kunna vägleda oss till positiva energiflöden.

Hur man kan använda färger, placera möbler och inventarier som balanserar och stödjer.

Att föra in naturen i våra liv – uppmuntrar till att positiva krafter arbetar för oss.

Genom samverkan med naturens lagar så åkallar vi platsens “Deva” vi får då guidning

i den kreativa processen.English

"Outside inside and inside outside" can be summarized as "Invite nature."

A term I have returned to for many years.


The material world is a part of us humans and plays an essential role in how we describe our existence.

However, not forget - the material world is created from nature through its assets.

However, we come to considerable detail on how to interact with nature?

In Ayurveda, this collaboration is described as something natural, intuitive that exists within us if we listen. Compassion is an important component and acting in agreement.

The Vedic interior philosophy Vastu Shastra is considered to guide us to positive energy flows.

We can consciously use colours and place furniture and fixtures that balance and support.

Introducing nature into our lives - encourages positive forces to work for us.

Through collaboration with the laws of nature, we invoke the place's "Deva" we then get guidance in the creative process.


Live well & wisely!

– Anna Charlotte


Living with Green

Element: Air

An easy way to bring harmony into the home is with green plants, flowers and leaves.

Green colour is is a good choice for bedrooms and environments that need harmonies support.

Balance Colours: Green, soil & moss tones, red, orange, pink, indigo, violet, silver,

copper, gold.


Photo: Anna Charlotte – from the Paris store Merci.


Anna Charlotte Rosenberg Bosten

Textile Artist, Creative Director, Healer, Author

Lives and works in Paris, Stockholm and the countryside of Västerbotten49 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page