top of page

Online Course Holistic Interior & Workshop

Uppdaterat: 16 nov. 2023

Bring the Nature Indoors —A warm welcome to my online course Holistic Interior & Workshop / Swedish / English

What is Holistic Interior Design?


Holistic interior design philosophy takes into account the senses,

the health of body and soul – the whole person.

To design interiors, buildings that create prerequisites for balance and well-being.


Holistic interior design is an energy-based practice where the focus

lies in cleansing, balancing the subtle energy field –

to interact with the elements.


Natural environments that create harmony.

• Cooperate with the elements of nature.

• Thousands of years of practiced knowledge show the way.


Love of life & the natural. (Biophilia)

People spend almost 80-90% of their time indoors, moving between their homes

and workplaces.

As a Holistic interior designer, the purpose is to make spaces that better reduce stress while

improving cognitive function and creativity by using botanical shapes and forms and creating different visual relationships with nature.


Perspective & Constitution

The link between the visible and the invisible world briefly describes holistic design and architecture. The principle of sacred geometry is the underlying invisible geometric structures of the state and form of everything. Sacred geometry is the fundamental principle of creative intelligence that governs chaos through archetypal patterns based on precise mathematical relationships.


Link to the online coursesVarmt välkomna till min online-kurs Holistic Interior & Workshop / Swedish / English


Vad är Holistisk Inredning?


Holistisk inredningsfilosofi tar hänsyn till sinnena, kroppen och själens hälsa –

hela människan. Att designa interiörer, byggnader som skapar förutsättningar till balans

och välbefinnande.

Holistisk inredning är en energibaserad praxis där fokus ligger på att rena, balansera

det subtila energifältet – att samverka med elementen.


• Naturliga miljöer som skapar harmoni.

• Samverka med naturens element.

• Tusenårig praktiserad kunskap visar vägen.


Kärlek till livet & det naturliga (Biophilia)

Människor tillbringar nästan 80-90 % av sin tid inomhus — mellan sina hem

och arbetsplatser.

Som Holistisk inredningskonsult är syftet att skapa livsrum som minskar stress

förbättrar kognitiv funktion och kreativitet genom att använda botaniska former som

skapa visuella relationer med naturen.


Perspektiv & Konstitution

Länken mellan den synliga och den osynliga världen beskriver kortfattat holistisk design och arkitektur. Principen för helig geometri är de underliggande osynliga geometriska strukturerna av tillståndet och formen av allting. Helig geometri är den grundläggande principen för kreativ intelligens som styr kaos genom arketypiska mönster baserade på exakta matematiska relationer.


Link to the online coursesLive well & wisely!

Anna Charlotte 

Founder & writer – WOCUNITY Community Anna Charlotte Rosenberg Bosten Textile Artist, Creative Director, Healer, Author Lives and works in Paris, Stockholm and the countryside of Västerbotten
141 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page