top of page

Create a Space for Recreation

Bring The Nature Indoors –


Holistic interior design is a manual how successfully creating conditions for a harmonious living space.

Daily routines are essential to maintaining balance and good health, where the foundation is via supportive living space.

A good prerequisite for achieving successful results via a holistic mindset when planning interior design. Are the ancient principles taken from Ayurveda "life" and "knowledge."

Something I compiled in my book The Word of Colours.


 

Holistisk inredning är en manual för hur man framgångsrikt skapar förutsättningar

till ett harmoniskt livsrum.

Dagliga rutiner är avgörande för att behålla balans och hälsa där grunden läggs via en

stödjande bostad.

En god förutsättning att uppnå lyckat resultat via ett holistiskt tankesätt när inredningen planeras. Är de gamla beprövade principerna hämtade från Ayurvedan "livs" och "kunskap."

Något jag sammanställt i min bok The Word of Colours.


Live well & wisely!

– Anna Charlotte


The meditation room: The selected place for recovery and meditation.

I recommend a meditation space in the northeast, north, east, or western direction.

Avoid the northwest influenced by the air element, which can create difficulties in

achieving concentration.

Colours: I recommend Soil & moss tones, natural materials.

Pink, indigo, violet, magenta, and gold.

These colours can be added via textiles and crystals.


Meditationsrummet: Den utvalda platsen för återhämtning och meditation.

Jag rekommenderar att meditationsplatsen placeras i nordost, norr, öst eller väst.

Undvik nordväst mycket påverkan av luftelementet, vilket kan skapa svårigheter

att uppnå koncentration.

Färger: Jag rekommenderar jord och moss toner, naturmaterial.

Rosa, indigo, violett, magenta och guld.

Färgerna kan läggas till via textilier och kristaller.You will find more of this and practical advice in my book, The Word of Colours.


Anna Charlotte Atelier offers suitable items for your personal mediation space.Anna Charlotte Rosenberg Bosten

Textile Artist, Creative Director, Healer, Author

Lives and works in Paris, Stockholm and the countryside of Västerbotten


Photo: Richard von Hofsten, Anna Charlotte
22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page