top of page

Holistic Living & Interiors

Uppdaterat: 30 okt. 2021
Lecture & Workshop – Ayurvediskt Center Malmö


Helgen den 22-24 Oktober signerade jag min nya bok The Word of Colours samt höll en tvådagars föreläsning och Workshop i det nyöppnade Ayurvediskt Center Malmö.

Delar i bloggen en kort sammanfattning om filosofin bakom Holistisk Inredning och Vastu Shastra.


English:

The weekend of October 22-24, I signed my new book, The Word of Colours, as well as a two-day lecture and workshop in the newly opened Ayurvediskt Center Malmö.

I share in the blog text a summary of the philosophy behind Holistic Interior Design and Vastu Shastra.


Live well & wisely!

Anna Charlotte


 

Den holistiska inredningsfilosofin tar hänsyn till sinnets, kroppens och själens hälsa.

Hur man designar interiörer och byggnader med målet att uppnå balans och välbefinnande.

Holistisk inredning är en energibaserad praxis där fokus ligger på rening, att balansera det subtila energifältet – Elementen.


Vi går in i en tid – när vi vill leva och arbeta i miljöer som inte bara stödjer oss på ett praktiskt och visuellt tilltalande sätt. Men till livsrum som också balanserar vår själsliga resa och utveckling.


Enligt Ayurveda börjar alla obalanser mentalt vilket kan utvecklas till sjukdom i den fysiska kroppen. Kvalitén på sinnenas intryck bör därför tas i beaktande när man planerar livsrum och arbetsplatser.English:

The holistic interior design philosophy considers the health of the mind, body, and soul,

designing interiors and buildings to achieve balance and well-being. Holistic interior design is an energy-based practice focusing on purification, balancing the subtle energy field – The Elements.


We are entering a time where we want to live and work in environments that not only support us in a practical and visually appealing way. But in spaces that also balance our spiritual journey and development.


According to Ayurveda, all imbalances begin mentally, which can develop into disease in the physical body. The quality of the impressions of the senses should therefore be taken into account when planning living spaces and workplaces.
The Spiritual House – How to Invite Life

Vastu Shastras filosofi och metod vägleder till positiva energiflöden.

Hur man använder färger, placerar möbler, inventarier som balanserar och stödjer.

Att föra in naturen – uppmuntrar till att positiva krafter arbetar för oss.

När vi söker positiv berikning förändras våra liv på många plan.

Personlig stabilitet och utveckling leder oss rätt.

Samverkan med naturens lagar åkallar platsens “Deva”. Vi får då guidning i vår utveckling som stödjer den kreativa processen.


Det vi upplever är vår sanning

En av kursens deltagare som hade problem med sömnen, ändrade sängens placering och sov direkt bättre under natten, En god indikation på att samverkan ger resultat och belöning.


English:

Vastu Shastra's philosophy and practice guide positive energy flows,

how to use colours, place furniture, fixtures that balance and support.

Introducing nature – encourages positive forces to work for us.

When we seek positive enrichment, our lives change on many levels.

Personal stability and development lead us right.

Collaboration with the laws of nature invokes the place's "Deva." We then receive guidance in our development that supports the creative process.


What we experience is our truth

One of the course participants who had problems with sleep changed the bed's position and slept better during the night, A good indication that collaboration gives results and rewards.For more information about upcoming lectures, and workshops, bookings for private and company consultations.

Anna Charlotte also offers consultation by zoom.Anna Charlotte Rosenberg Bosten

Textile Artist, Creative Director, Healer, Author

Lives and works in Paris, Stockholm and the countryside of Västerbotten

93 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page