top of page

Conscious and Holistic Design – Reconnect to the Earth


Swedish:

Vastu Shastra är den Vediska konstruktion, arkitektur och inredningsfilosofin.

Som baseras på grundidén att integrera naturen i stadsplanering,

hus och interiördesign.

Att skapa miljöer som ger näring, hälsa, välstånd och balans.

Vastu på sanskrit betyder "att bo" och shastra "instruktionsmanual".


Vastu Shastra har sitt ursprung i Vedan och går tillbaka nästan 4000 år, beroende på källa. Vastu är en del av Sthapatya Veda, en kompletterande Veda till Yajur-Veda.


Naturens fem element - Rymd, Luft, Eld, Vattnen och Jord –

representeras i ett rutnät, Vastu Purusha Mandala.

Varje element består av en specifik energikvalitet kopplad till

zoner, väderstreck som stödjer platser och funktioner.Allt är ljus, energi, frekvens, vibration – och färg

Insikter som människan via kontakten med naturens inneboende kraft förmedlat,

och utvecklat riktlinjer som sedan förts vidare genom generationer.

Hur man kan leva i balans och harmoni med hjälp av naturens visdom.

Tänk på regnbågen! du har säkert undrat hur den bildades –

skimrande färger i synliga strålar på himlen som överförts från

solen. När solstrålarna träffar vattnets yta presenteras färgerna i en vacker ljusbåge

innehållande alla sju färger i spektrumet. Var och en med en specifik våglängd,

frekvens och vibration. Det förstod de gamla vediska filosoferna om

färgernas djupgående påverkan på vår hälsa, där observationen av regnbågens växelverkan belyser viktiga fragment av naturens magi.


Earth is an extended battery charged by the sun

A reservoir for natural recharge and detox.

- Anna CharlotteEnglish:

Vastu shastra is the Vedic constructional, architectural, and interior philosophy, from urban planning to house design to integrate nature into architecture and design spaces that nourish health, prosperity, and mental balance.

Vastu in Sanskrit means "to inhabit" and shastra "instructional manual."


It has its origins in the Vedas and dates back nearly 4000 years ago, depending on the source. Vastu is a part of Sthapatya Veda, a supplementary Veda of Yajur-Veda.


The five elements of nature – Space, Air, Fire, Water, and Earth

- are represented on a grid, the Vastu Purusha Mandala.

Each element represents a specific quality of energy connected to appropriate zones

that supports locations and functions.

And correlate to the human body, the five elements are also about

the five senses.


Everything is Light, Energy, Frequency, Vibration – and Colour

Rooted in the wisdom that man, in contact with nature and its inherent power further, conveys insights through the principles of ancient knowledge.

The wisdom that survived and has been passed down through generations.

How to live in balance and harmony with one's environment.

Consider a rainbow. You have probably wondered how it was formed –

the shimmering colours in the sky that rise as visible rays and transmitting from the sun. When sun rays hit the water, colours present themselves in a beautiful arc of light

from the sun containing all seven colours of the spectrum, where each one of these has a specific wavelength, frequency, and vibration. This has been understood as early as the ancient Vedic Philosophy. More profound colour impact they have on our health, where the observation of the interaction of the rainbow explains the important fragments of nature's magic.

Live well and wisely!

Anna Charlotte


Vill du veta mer om Holistisk Inredning: Anmäl dig till mina Workshops.

Helgen den 23-24 Oktober håller jag en tvådagars föreläsning

och workshop på Ayurvediskt center i Malmö.


För mer information och anmälan:Anna Charlotte Rosenberg Bosten

Textile Artist, Creative Director, Healer, Author

Lives and works in Paris, Stockholm and the countryside of Västerbotten


Photo: Richard von Hofsten


32 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page