top of page

Aurora Borealis is a journey into awareness and truth

Uppdaterat: 17 juli 2023

Guest writer – Michael Boston, shares his thoughts on the documentary movie

Aurora Borealis – Swedish & English text.


Aurora Borealis är en resa i medvetenhet och i sanning. En påminnelse om att vi är ett med naturen och vår moder jord.

Sanningen gör sig påmind genom kontakten med det naturliga som omger oss.

Det finns inga gränser utan allt är sammanflätat till en väv av medvetande. I ursprunget hör vi hemma. I vinden i vattnet bland träden i de gudomliga skogarna där djuren har sin rätt att vara precis som plantorna har sin plats på jorden. Naturen är vår lärare och guidar oss till vårt välbefinnande det bekanta. Klarheten kunskapen och insikterna.

Ger oss den sanna harmoni vi alla längtar efter på ett djupare plan. Aurora Borealis är en guide till sanningen och till våra hjärtan. Textilierna som Charlotte tagit fram är produkter av de intentioner som blivit ett manus för harmoni och balans med naturen. Jag känner tacksamhet till budskapet och i berättandet som ger mig en känsla av att komma hem.


 

Aurora Borealis is a journey in awareness and truth. A reminder that we are one with nature and our mother earth.

The truth is reminded through contact with the nature that surrounds us. There are no boundaries, but everything is intertwined into a web of consciousness in the origin we belong.

In the wind, water, and sacred forests where the animals have the right to be just as the plants have their place on earth. Nature is our teacher and guides us to our well-being, familiarity, clarity, knowledge, and insights giving us the true harmony we all long for on a deeper level.

Aurora borealis is a guide to the truth and our hearts.

The textiles that Charlotte created are products of the intentions that have become a script for harmony and balance with nature. I feel grateful for the message and the storytelling that gives me a feeling of coming home.


– Michael Boston, Stockholm september 2022

Photo: Richard von Hofsten

Photo & Movie maker: Richard von Hofsten


 

Michael Boston

Artist and designer based in Stockholm Sweden.

Taught by Thomas Blackshear II, C M Dudash, Urban Frank among others. 

WOCUNITY.COM is an intuitive communication platform where you will meet selected artists and creative communicators representing the free world of creativity to speak and lecture.

162 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page